Att visa film i skolan

Film är en bra utgångspunkt för undervisning. Filmen kan användas som gemensam upplevelse, som inspiration till ett nytt ämnesområde, som fakta eller som diskussionsunderlag. För elever med särskilda behov kan filmen vara ett bra komplement till tryckta läromedel i undervisningen. Till alla nyinköpta filmer följer lärarhandledning och instuderingsfrågor som kan läsas med talsyntes. Genom inspirationssidor från UR kan pedagoger få tips om program riktade mot olika funktionsnedsättningar. På UR visas även ett flertal program som är syn och teckentolkade. Många av våra filmer och TV-program finns på en mängd olika språk och med olika textalternativ.Filmvisning i skolan kan vara så mycket mer än att bara titta på en film i helklass. Nu när elever själva kan skapa konto blir det enkelt att ge en film i läxa som förberedelse till morgondagens lektion. Vid grupparbete kan eleverna redovisa sitt arbete genom att visa en film om det de arbetat med. I skolans värdegrundsarbete m.m. kan man be föräldrar och elever titta på en film tillsammans för att på så sätt skapa en diskussion både i hemmet och skolan.


Till dig som arbetar med elevvård erbjuder vi filmer där du tillsammans med eleven kan titta och samtala utifrån olika frågeställningar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar