Minibio

Minibio – filmvisning för de allra yngstaMinibio syftar till att:
• erbjuda kvalitetsfilm för barn i åldrarna 3-5 år.
• utveckla former och metoder för filmvisningar som är anpassade till de minsta barnens behov.
• med film, samtal, lek och eget skapande utveckla barnens språkkunskaper och uttryckssätt.
Vissa av karaktärerna känner barnen kanske redan – minibiofilmerna baseras nämligen på populära barnböcker!

Arbetar du inom förskolan och är sugen på att visa film erbjuder vi nu sex titlar som strömmande media. Vi har även en facebookgrupp där förskolepedagoger kan utbyta erfarenheter och ge varandra tips. Hör i så fall av dig om du är intresserad.
Minibio i teori och praktik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar