MIK

MIK - Medie- och informationskunnighet

"En stor del av vår vakna tid används till att använda olika medier och ta del av olika typer av innehåll, för nytta och nöje samt för att kommunicera och göra vår röst hörd. Medier bidrar också till stor del i att forma vår världsbild. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet, MIK."

Världen enligt H&M  - Vi kliver in i H&M:s prisvärda glamourvärld. Det är en resa som tar oss från Europa till Asien och sedan till Etiopien – och det visar sig inte vara alls så glamoröst. I filmen kommer olika personer till tals, dels fabriksarbetare i Bangladesh, dels H&M:s talesperson i Sverige. Men stämmer det som tas upp i filmen, vilken agenda har filmskaparen, att få fram sanningen eller skapa debatt?

Programtips från Utbildningsradion:

Statens medieråds webbsida kan du som elev eller pedagog gå en digitalt utbildning i medie- och informationskunnighet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar