tisdag 11 oktober 2016

Programmera mera

Programmera mera.

Barn deltar i utmaningar som har med programmering att göra. Det handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Vi vill på ett lustfyllt sätt visa och berätta om grunderna i programmering och om tankesätt kring programmering. Programledare: Karin Nygårds.

Programmera mera - hela serien
Programmera mera - lektionstips
Bygg din dröm - radio F-3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar