torsdag 19 maj 2016

Litteraturhistoria

Hej litteraturen!

En serie om den västerländska litteraturhistorien i sju delar. 

Den västerländska litteraturhistorien från antiken till våra dagar presenteras på ett seriöst och roligt sätt. Vi bekantar oss med de olika litterära epokerna, hör forskare och andra experter inom litteraturområdet dela med sig av sin kunskap och besöker de stora författarnas hemländer. I varje program beskrivs den aktuella epoken utifrån nutida företeelser och vi fördjupar oss i ett signifikant författarskap där vi samtidigt söker likheter med nutida författarskap och fenomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar