tisdag 26 januari 2016

Nya filmer i HD-kvalitet

Romernas historia
Uppmärksamheten i media och bland allmänheten har varit stor kring de romer som under senare kommit till Sverige. Vår kunskap om romernas ursprung och historia i Europa är bristfällig vilket är orsaken till att den här filmen ser dagens ljus under senhösten 2015. I filmen berättas om romernas långa vandring från den indiska kontinenten på 1500-talet över främre Asien till våra delar av världen.

Asatro
Vår nordiska asatro är i viss mån på väg tillbaka och dessutom har den alltid lockat intresserade från andra delar världen. Gudarna påverkar vår vardag på många sätt utan att vi tänker på det. Om åskan går är det Tor som är i farten, flera veckodagar är uppkallade efter de nordiska asagudarna


Den stora utvandringen
Från mitten av 1800-talet och bit in på 1920-talet utvandrade ca 1 miljon svenskar, främst till det stora landet i väster, USA. Skördar som slog fel, bristen på arbete och allmän fattigdom i kombination med rykten om möjligheterna i det stora landet Amerika fick många svenskar att packa kofferten och ge sig av mot Göteborg eller Karlskrona för att prova lyckan i väster. För en del gick det bra, för andra innebar äventyret en katastrof.